Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να έχετε την βέλτιστη δυνατή φυλλομέτρηση.
Εφόσον χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς. Περισσότερες πληροφορίες.

Terms & Conditions

Το «www.PharmacyEvZoi.gr» είναι το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων & υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, της επιχείρησης «Σ/Φ Δ.ΧΑΝΤΖΗΣ-Ζ.ΧΑΝΤΖΗΣ ΟΕ» εφ' εξής "Εταιρία" και η οποία έχει ως έδρα το φυσικό της κατάστημα στη διεύθυνση Λ. Χαϊνά 28, στην Χαλκίδα της Εύβοιας (τηλέφωνο επικοινωνίας: +3022210 85705). Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του «www.PharmacyEvZoi.gr» μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες διαμορφωμένους σύμφωνα και σε απόλυτη συμβατότητα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, και αποδέχεται τους όρους αυτούς. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης την εμπορική πολιτική της και το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου της. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης καθώς και στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη, δεν αντικαθιστά δε τη συμβουλή ειδικού (λ.χ. γιατρού). Η αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Βεβαιωθείτε, λοιπόν, ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς επίσης και με την Πολιτική Απορρήτου η οποία είναι αναρτημένη εδώ, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα «www.PharmacyEvZoi.gr» συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

 

1. Όροι

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

2. Προσωπικά Δεδομένα

To «www.PharmacyEvZoi.gr» και η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, χρηστών και πελατών της και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EE 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Σε συμφωνία με τους παραπάνω κανονισμούς και τη νομοθεσία, η Εταιρεία υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, το φυσικό πρόσωπο που είναι επισκέπτης/χρήστης ή/και πελάτης ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρείας.

Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης πρέπει να ενημερωθεί και να αποδεχτεί τους όρους που περιγράφονται στην σελίδα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας ΠροσωπικώνΔεδομένων, που καθορίζει τη σχέση των προσωπικών δεδομένων του με το «www.PharmacyEvZoi.gr» και όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας.

 

3. Ασφάλεια

Το «www.PharmacyEvZoi.gr» καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνολογικά μεθόδους και τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση του δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων, την χρήση Cookies και τις υποχρεώσεις των χρηστών/πελατών, παρέχονται στην σελίδα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας ΠροσωπικώνΔεδομένων.

 

4. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H Εταιρία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της «www.PharmacyEvZoi.gr», τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Ειδικότερα, το «www.PharmacyEvZoi.gr» δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών του και περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές του.

 

5. Παραγγελία

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου εφόσον διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τους ορισμούς του Ελληνικού ΑΚ έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τα διατιθέμενα προς πώληση εξ αποστάσεως προϊόντα που παρουσιάζονται στο διαδικτυακό τόπο, σύμφωνα με τους όρους και την προβλεπόμενη διαδικασία παραγγελίας.

Το «www.PharmacyEvZoi.gr»  είναι κατά της συλλογής δεδομένων και πραγματοποίησης παραγγελιών από ανηλίκους, δηλαδή άτομα που είναι κάτω των 18 ετών.

Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να πραγματοποιήσει παραγγελία πρέπει: (α) να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την σύναψη της σύμβασης πώλησης, (β) να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης του προϊόντος μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών, (γ) να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καταρτιζόμενης σύμβασης. Η αποδοχή των παραπάνω συντελείται με την ηλεκτρονική επιλογή "έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους «Όροι και Προϋποθέσεις»" που δίνεται στον επισκέπτη/χρήστη από τον διαδικτυακό τόπο.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοζομένου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε κάθε φορά και ισχύει). Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας για: (α) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή (β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος (γ) την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το ΦΠΑ, (δ) τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης, (ε) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής, (στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει διαδικτυακά ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει, και στην οποία περιλαμβάνονται οι παραπάνω πληροφορίες και επιπλέον διευκρινίζεται ο τρόπος καταβολής του τιμήματος.

 

6. Τιμές

Οι τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι τελικές, ήτοι συμπεριλαμβάνεται ο νομίμως ισχύων για κάθε προϊόν ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το «www.PharmacyEvZoi.gr», επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων του.

 

7. Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με 3 τρόπους.

 

α. Πληρωμή με Αντικαταβολή.

Για όσους προτιμάτε την πιο παραδοσιακή μέθοδο, μπορείτε να πληρώσετε το συνολικό ποσό της παραγγελίας σας την στιγμή της παραλαβής της από την Courier.

 

β. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Μπορείτε να καταθέσετε το συνολικό ποσό της παραγγελίας σας σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 266/440161-10

ΙΒΑΝ: GR3601102660000026644016110

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Σ/Φ Δ.ΧΑΝΤΖΗΣ-Ζ.ΧΑΝΤΖΗΣ ΟΕ

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

IBAN: GR 07 0172 1540 0051 5408 4092 792

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Σ/Φ Δ.ΧΑΝΤΖΗΣ-Ζ.ΧΑΝΤΖΗΣ ΟΕ

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ATTIKA:

IBAN: GR 06 0160 8860 0000 0008 5001 485

 

EUROBANK:

IBAN: GR 720 260 117 0000 1902 0053 7133

 

γ. Μέσω Κάρτας.

Μπορείτε να πληρώσετε μέσω της κάρτας σας απ' ευθείας μέσα από το ασφαλές περιβάλλον της ιστοσελίδας της Τράπεζας Πειραιώς όπου και θα ανακατευθυνθείτε προκειμένου να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας.

 

8. Τρόποι Αποστολής

Μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας με 2 τρόπους:


Α. Παραλαβή από το κατάστημα.

Μπορείτε να καταχωρήσετε την παραγγελία σας Online για να επωφεληθείτε από τις καλύτερες τιμές μας ή/και για να εξαργυρώσετε ένα εκπτωτικό κουπόνι και να την παραλάβετε αργότερα από το κατάστημά μας.

 

Β. Αποστολή με Courier.

Τα προϊόντα που παραγγέλνετε από το «www.PharmacyEvZoi.gr», μπορούν να σταλούν και μέσω ACS Courier στην πόρτα σας σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δεν στέλνουμε προϊόντα στην Κύπρο και εκτός Ελλάδας.

 

9. Έξοδα Αποστολής

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες το «www.PharmacyEvZoi.gr», προωθεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής και τηλέφωνο, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η παράδοση και εκτέλεση των παραγγελιών.

 

Ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής τα έξοδα αποστολής και διαχείρισης της αντικαταβολής βαρύνουν τον καταναλωτή/αγοραστή και εξοφλούνται στον υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφορών κατά την παράδοση του προϊόντος εφόσον η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή, ή με χρέωση της πιστωτικής κάρτας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, εφόσον η πληρωμή γίνεται με χρέωση πιστωτική κάρτας.

 

Παρακάτω ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας με τις χρεώσεις των μεταφορικών:

 

·         Αποστολή εντός Χαλκίδας = 1,80€+ΦΠΑ24% = 2,23€

·         Χερσαίοι προορισμοί = 2,10€+ΦΠΑ24% = 2,60€

·         Νησιώτικοι προορισμοί = 2,20€+ΦΠΑ24% = 2,73€

·         Εντός περιφέρειας = 2,00€+ΦΠΑ24% = 2,48€

·         Παράδοση το Σάββατο = 1,70€+ΦΠΑ24% = 2,11€ (επιπλέον)

·         Πληρωμή με Αντικαταβολή = 2,00€+ΦΠΑ24% = 2,48€ (επιπλέον)

 

Επισημαίνεται ότι για αγορές άνω των 39€ ο καταναλωτής/αγοραστής δεν θα βαρύνεται με έξοδα αποστολής. Το «www.PharmacyEvZoi.gr», διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του παραπάνω ελάχιστου ποσού και των όρων για τη δωρεάν αποστολή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μεταφορικά έξοδα της παραγγελίας σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: 2221085705.

 

10. Πολιτική Επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ένα προϊόν ή όλα τα προϊόντα μιας παραγγελίας σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που τα παραλάβατε αλλά ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

Για να επιστρέψετε ένα προϊόν ή μια ολόκληρη παραγγελία σας, θα πρέπει:

 

  1. Να συμπληρώσετε και να μας στείλετε την ειδική φόρμα επιστροφής προϊόντων που θα βρείτε εδώ, προκειμένου να ζητήσετε (αρχικά) Αριθμό Έγκρισης Επιστροφής.
  2. Οφείλετε να έχετε στην κατοχή σας το παραστατικό αγοράς (Απόδειξη Λιανικής ή Τιμολόγιο) το οποίο αποδεικνύει την συναλλαγή.
  3. Τα προϊόντα που θέλετε να επιστρέψετε θα πρέπει να βρίσκονται στην άρτια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί και χωρίς να έχει παραβιαστεί ή αλλοιωθεί η συσκευασία τους.

Τρόποι επιστροφής των προϊόντων

  • Αποστολή από τον χώρο σας

Συμπληρώνετε την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ. Συσκευάζετε τα προϊόντα στο κουτί στο οποίο τα παραλάβατε μαζί με το παραστατικό αγοράς και περιμένετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Θα ειδοποιήσουμε την μεταφορική εταιρία με την οποία συνεργαζόμαστε να παραλάβει το δέμα από το χώρο σας με δική μας χρέωση.

 

Επιστροφή χρημάτων

Μετά την επιστροφή των προϊόντων θα αποζημιωθείτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών σε όλο το ποσό συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής της αρχικής παραγγελίας, εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης διαφορετικός από αυτόν που προσφέρουμε εμείς. Εξαίρεση αποτελεί η επιστροφή μεμονωμένου προϊόντος, μέρους μεγαλύτερης παραγγελίας, στην οποία πιστώνεται μόνο η αξία του προϊόντος. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής με αυτό της αρχικής συναλλαγής. Σε περίπτωση που προτείνετε διαφορετικό μέσο επιστροφής χρημάτων από αυτό που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, θα επιβαρύνεστε με τυχόν έξοδα, τα οποία θα αφαιρούνται από το προς επιστροφή ποσό. Ειδικά στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων με το μέσο που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, επομένως η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε κατόπιν συνεννόησης.

 

Σημείωση:

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές στα παρακάτω είδη:

  • προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα και προϊόντα ψυγείου. (Όλα τα προϊόντα βρεφικού γάλακτος δεν επιστρέφονται).
  • σφραγισμένα προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
  • προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων και
  • προϊόντα τα οποία μετά την παράδοση, λόγω τη φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

 

11. Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων «Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων»).

Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα «www.PharmacyEvZoi.gr» ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα «www.PharmacyEvZoi.gr» παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές του.

 

12. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και των προμηθευτών-συνεργατών αυτής και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

 

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα «www.PharmacyEvZoi.gr» ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρίας ή/και «www.PharmacyEvZoi.gr» ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα «www.PharmacyEvZoi.gr» και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.


13. Διαφήμιση

Το «www.PharmacyEvZoi.gr» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο δικτυακό τόπο του και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 

14. Ευθύνη Χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ειδικότερα: Οι χρήστες της ιστοσελίδας «www.PharmacyEvZoi.gr» αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του «www.PharmacyEvZoi.gr» και ότι δεν παραβιάζουν οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και, ιδιαίτερα, το προσωπικό απόρρητο.

Σε περίπτωση που το «www.PharmacyEvZoi.gr» ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα στη διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Το «www.PharmacyEvZoi.gr» δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης του «www.PharmacyEvZoi.gr» αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το «www.PharmacyEvZoi.gr» σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή του ή την ενημέρωση των στοιχείων του και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

 

15. Εγγύηση

Το «www.PharmacyEvZoi.gr» δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε για την ποιότητα, ούτε για την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων αυτών. Τέτοιες εγγυήσεις παρέχονται, εφόσον παρέχονται, μόνο από τους κατασκευαστές και ο πελάτης οφείλει να ενημερώνεται σχετικά από τη συσκευασία του προϊόντος.

 

16. Επικοινωνία με την εταιρία

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στην εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ακολουθώντας την σχετική εφαρμογή που είναι προσαρμοσμένη στην ιστοσελίδα "Επικοινωνήστε μαζί μας", συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα αποστολής μηνύματος, είτε τηλεφωνικά στον αριθμό +30.2221085705 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-13:00, 18:00 - 21:00.

 

17. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου «www.PharmacyEvZoi.gr» διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος «www.PharmacyEvZoi.gr» ή με τα προϊόντα που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου «www.PharmacyEvZoi.gr» είναι τα Δικαστήρια της πόλης Χαλκίδας του Νομού Ευβοίας.